“Нийгмийн ажил” сэтгүүлийн шинэ дугаарт хэвлэх бүтээлийн хянан магадлалд (peer review) өгүүлэл авч эхэллээ

Share Button

Нийгмийн ажил, нийгмийн ухаан, хүмүүнлэгийн салбар дундын судалгаа шинжилгээний байгууллага, судлаач, шинжээч, нийгмийн ажилтан, ахисан түвшний оюутан суралцагчдад  

Монгол Улсын Их сургуулийн  Социологи-Нийгмийн ажлын тэнхимээс эрхлэн гаргадаг Олон Улсын Сэтгүүлийн Стандарт дугаар /ISSN/ бүхий “Нийгмийн ажил” сэтгүүл 2021 оны 5 дугаар сард хэвлэгдэн гарах дугаартаа шинэ бүтээл хүлээн авч эхэллээ. Багш, судлаач, суралцагч та бүхэн 3 дугаар сарын 25-аас өмнө нийгмийн ажлын болон нийгэм, хүмүүнлэгийн ухаан, мөн салбар дундын чиглэлээр туурвисан эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, шүүмж, судалгааны ажил, нийгмийн ажлын практик туршлага, аргууд, шинэ мэдээ мэдээллээ ирүүлнэ үү. Англи хэлээр туурвисан бүтээл ирүүлж болно. Хянан магадлалаар орж тэнцсэн бүтээлийг хэвлэнэ.

Та бүтээлээ дурьдсан цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.  

Цахим шуудан:

nandintsetsegb@num.edu.mn 

tumennast@num.edu.mn 

batkhishig_a@num.edu.mn

Сэтгүүлийн өгүүлэлд тавигдах шаардлага бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг МУИС-ийн ШУС-ийн Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн цахим хаяг http://dep.num.edu.mn/sna/?p=201 аас авна уу. 

МУИС-ийн ШУС-ийн

Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхим

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар