Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай
  2. Багшийн гүйцэтгэх ажлын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай
  3. Бусад асуудал

ШИЙДВЭР:

  1. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай хэлэлцээд, захирлын тушаалаар баталгаажуулан удирдамж гаргахаар шийдвэрлэв.
  2. Багшийн гүйцэтгэх эрдэм шинжилгээний ажил /Б цаг/, бусад ажил /В цаг/-ын хэмжээнд өөрчлөлт оруулан захирлын тушаал гаргахаар шийдвэрлэв.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар