АНХААРУУЛГА

Share Button

Монгол Улсын Их Сургууль нь 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хичээл сонголтыг сургалт удирдлагын системээр 2021 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулж байна. Хичээл сонголт эхэлснээс хойш суралцагчийн хандах боломжтой цахим хуудасны холбоосыг ашиглан халдлагын шинжтэй их хэмжээний хандалтыг санаатайгаар үүсгэж системд зохиомол хэт ачаалал үүсгэхийг оролдсоор байгааг илрүүлэн хориглож байна.

Системийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулах зорилгоор үйлчилгээ бусниулах төрлийн халдлага хийсэн нь кибер гэмт хэргийн шинжтэй тул холбогдох байгууллагад шийдвэрлүүлэхээр мэдэгдсэн болно. Иймд цаашид ийм төрлийн халдлага хийхийг оролдохгүй байхыг анхааруулъя.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар