Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн цахим хуралдааны мэдээлэл

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Тавилга эд хогшлын стандарт.
  2. МУИС-ийн Мөнгөн хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлийг арилжааны банканд байршуулах дотоод журам.
  3. Хятадын Хөлөнбуйр дээд сургуультай шинээр хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах.
  4. Хятадын Далианы технологийн их сургуультай шинээр хамтын ажиллагааны гэрээ, оюутан солилцооны санамж бичиг байгуулах.
  5. Бусад асуудал.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Дараагийн хурлаар дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.
  2. Журамд саналуудыг тусган батлахаар шийдвэрлэв.
  3. Хятадын Хөлөнбуйр дээд сургуультай Ахисан түвшний сургууль хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэв.
  4. Хятадын Далианы технологийн их сургуультай Шинжлэх ухааны сургууль хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэв.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар