Австри Улсын Венийн их сургуулийн (University of Vienna, Austria) багш/ажилтан, магистр/докторын Эрасмус+ солилцооны хөтөлбөрийн бүртгэл сунгагдлаа

Share Button

Европын холбооны санхүүжилттэй Эрасмус плас хөтөлбөрийн хүрээнд Венийн их сургуульд зарлагдсан мэргэжлийн чиглэлээр МУИС-ийн багш (2), магистр, докторын оюутны (1) богино хугацааны солилцооны хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын хугацаа сунгагдлаа. Хөтөлбөрт хүсэлт гаргагч нь МУИС-ийн үндсэн орон тооны багш/ажилтанмагистр докторын түвшний суралцагч байх ёстой бөгөөд зөвхөн МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтсээр (Erasmus Code: Ulaanbaatar PIC 925609309) дамжуулан хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргана. 

Гэрээний дагуу дараах мэргэжлийн чиглэлийн багш/ажилтан болон ахисан түвшний оюутан хөтөлбөрт хүсэлт гаргана (өөр хөтөлбөрөөр суралцдаг оюутан болон өөр мэргэжлийн чиглэлийн багш нар хүсэлт гаргах боломжгүйг анхаарна уу). Үүнд: 

Мэргэжлийн чиглэл: 

 • Түүхархеологи /History & Archeology/ 
 • Герман судлал /German Studies/ 
 • Нийгмийн антропологи /Social Anthropology/ 
 • Улс төрийн шинжлэх ухаан /Political Sciences/ 
 • Харилцаа холбоо судлал /Communication Studies/ 
 • Бизнесийн ухаан/Business Studies/ 

Хөтөлбөрийн хугацаахамрагдах хүний тоо 

 • Багш/ажилтан солилцоо: 5 хоног + 2 аяллын хоног (2 хүн) 
 • Оюутан солилцоохичээлийн нэг улирал буюу сар /магистрдоктор/ (1 хүн) 

Оюутан солилцоо 

Тавигдах шаардлага: 

 • Дээр заасан мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийн аль нэгд идэвхитэй суралцаж буй МУИС-ийн магистр болон докторын хөтөлбөрийн оюутан байх 
 • Герман хэлний B2 түвшнийангли хэлний В2-С1 түвшний мэдлэгтэй байх 

(Венийн их сургуулийн хөтөлбөрүүдийн 80 гаруй хувь нь герман хэл дээр явагддаг тул Герман хэлний мэдлэг шаардах хэдий ч Герман судлалаас бусад заасан чиглэлээр суралцах бол англи хэлний В2-С1 түвшний мэдлэгтэй байж болно) 

Бүрдүүлэх материал: 

 • Тодорхойлох захидал/Recommendation letter (англи хэл дээр) 
 • Магистр/докторын оюутан гэдгийг тодорхойлсон сургуулийн тодорхойлолт 
 • Дүнгийн тодорхойлолт 
 • Хэлний мэдлэгийг тодорхойлох батламж 
 • Докторын оюутан бол Венийн их сургуулийн зөвлөх багшийн зөвшөөрсөн захидал 
 • Судалгааны төлөвлөгөө (Англи хэл дээр) 

Оюутан солилцооны дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор нэвтэрч үзнэ үүhttps://international.univie.ac.at/en/student-mobility/incoming-students/erasmus-international-mobility/ 

Багшажилтан солилцоо 

Тавигдах шаардлага: 

 • Дээр заасан мэргэжлийн чиглэлээр ажилладаг МУИС-ийн үндсэн орон тооны, нэгээс доошгүй жил ажилласан багш байх 
 • Багадаа магистрын зэрэг хамгаалсан байх 
 • Венийн их сургуульд 2021.10-2022.01 сарын хооронд эсвэл 2022.03-2022.06 сарын хооронд солилцоогоор ажиллах боломжтой байх 

Бүрдүүлэх материал: 

 • Ажлын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан хугацааг тусгасан) 

Багш солилцооны дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор нэвтэрч үзнэ үүhttps://international.univie.ac.at/en/faculty-staff-mobility/teachers/incoming-mobility/erasmus-international-teaching-mobility/  

Тэтгэлгийн хэмжээ:  Замын зардал буюу нислэгийн тийзийн төлбөрамьжиргааны зардал, сургалтын төлбөрийг хариуцна. 

Хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 4 сарын 26 хүртэл 

Товлогдсон хугацаанд багтаан холбогдох материалын хуулбарыг PDF нэг файл болгон Хамтын ажиллагааны хэлтсийн int_rel@num.edu.mn цахим хаягаар явуулна. Хугацаа хоцорсон материал хүлээн авахгүй.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар