МУИС-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн ахмад төгсөгч, багш Г.Цэвэгдоржийн нэрэмжит тэтгэлэг олгоно

Share Button

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар