Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн цахим хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2021 онд оюутан элсүүлэх тухай.
  2. МУИС-ийн мэдээллийн технологийн бодлогын зөвлөх багийн тухай.
  3. Бусад асуудал.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Нэгжүүдээс санал авч дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.
  2. Мэдээллийн технологийн бодлогын зөвлөх багийг байгуулж тушаалаар батлахаар шийдвэрлэв.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар