ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Хэлний туршилтын судалгааны лаборатори байгуулах

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1617595206959 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар