“МУИС-ийн төгсөх түвшний суралцагчийн судалгаа”-нд оролцоорой

Share Button

МУИС-ийг төгсөж буй оюутан та бүхний өөрийн суралцсан хөтөлбөр, түүний хүрээнд эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар болон сургуулийн үйлчилгээ, зохион байгуулалттай холбоотой санал бодлыг асуух зорилгоор “МУИС-ийн төгсөх түвшний суралцагчийн судалгаа”-г зохион байгуулж байна. “Төгсөх хүсэлт” гаргасан бакалаврын түвшний оюутан та өөрийн суралцаж буй хөтөлбөрийн холбоос дээр даран судалгааг бөглөн бидний ажилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулаарай.

ШУС- Байгалийн ухааны салбар

ШУС- Нийгмийн ухааны салбар

ШУС-Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

Бизнесийн сургууль

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Завхан сургууль

https://rb.gy/tbrgzu

 

Хэрэв таны суралцаж буй хөтөлбөр дээрх холбоосууд дунд байхгүй бол та дараах холбоосоор орон судалгааг бөглөөрэй.

https://rb.gy/addrxa

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар