МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөр, шилжилт, магистр, докторын хөтөлбөрийн бүртгэлийн хуваарь

Share Button
✅ БАКАЛАВРЫН ОРОЙ,
✅ ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨР,
✅ ШИЛЖИЛТ,
✅ МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН бүртгэл https://burtgel.num.edu.mn/ цахим хаягаар явагдана.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар