Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн цахим хуралдааны мэдээлэл

 

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Профессор, дэд профессор зэрэглэлийн үнэлгээний танилцуулга
  2. Багшийн нормын 100%-иас илүү багц цагт хөлс олгох тухай
  3. Бусад асуудал.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Асуудлыг нягталж дараагийн хурлаар дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.
  2. Үндсэн болон зөвлөх багш нарт багшийн нормын 100%-иас илүү багц цаг гүйцэтгэсэн хөлсийг олгохоор тус тус шийдвэрлэв.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар