МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2021 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

 

МУИС-ийн Удирдах зөвлөл 2021 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргалаа.

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2021 онд оюутан элсүүлэх хяналтын тоо батлах тухай
  2. МУИС-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тухай
  3. МУИС-ийн судалгааны эндаумент сан байгуулах тухай

Шийдвэрлэсэн нь:

  1. МУИС-ийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэгчдийн хяналтын тоог 3695 байхаар батлав.
  2. МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүд 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудиттай танилцаж, аудитаас МУИС-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланд “Зөрчилгүй” гэсэн санал дүгнэлт өгөгдсөнтэй танилцаж, цаашид аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болголоо.
  3. Боловсролын тухай багц хууль шинэчлэн багтлагдахаар Улсын Их Хурал, Засгийн газрын түвшинд хэлэлцэгдэж байгаатай холбогдуулан МУИС-ийн судалгааны эндаумент сан байгуулах асуудлыг хэлэлцүүлэхийг хойшуулав.

Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар