МУИС-ийн МКУТ-ийн багш Д.Энхзол докторын зэргээ амжилттай хамгааллаа

Share Button

МУИС-ийн МКУТ-ийн багш Довдонгийн Энхзол “Бичвэрээс зураг үүсгэх аргаар жиргээний хандлагыг шинжлэх нь” сэдвээр Мэдээлэл, холбоо, электроникийн докторын зэрэг хамгаалуулах комиссоор докторын зэргээ амжилттай хамгааллаа. Удирдагч багш МУИС-ийн МКУТ-ийн дэд проф. Б.Сувдаа, зөвлөх ШУТИС-ийн проф. А.Эрдэнэбаатар, ШУТИС-ийн дэд проф. Б.Батзолбоо нар ажиллав.

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар