НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн шийдлийн сүлжээ (SDSN)-нд МУИС нэгдэн орлоо

Share Button

НҮБ-ын Тогтвортой Хөгжлийн Шийдлийн Сүлжээ (SDSN) нь Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгууд (ТХЗ) болон Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн сургалт, судалгаа, бодлогын дүн шинжилгээ, хамтын ажиллагааг дэмжих зорилготой 2012 онд НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын ивээл доор байгуулагдсан сүлжээ юм. Энэхүү сүлжээ нь НҮБ-ын харьяа байгууллагууд, олон талт санхүүгийн байгууллагууд, хувийн хэвшил болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, их, дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажилладаг. Тус сүлжээ нь Нью-Иорк, Парис, Куала Лампур хотуудад төвтэй бөгөөд сүлжээний ерөнхий нарийн бичгийн даргаар АНУ-ын Колумбиа их сургуулийн Дэлхий судлалын хүрээлэн 2016 оноос хойш ажиллаж байна.

Их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг нэгтгэсэн Тогтвортой Хөгжлийн Шийдлийн Сүлжээ (SDSN) нь аливаа улс орон, бүс нутагт тогтвортой хөгжлийн сүүлийн үеийн туршлагуудыг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэхээр дараах үндсэн үйл ажиллагаануудыг эрхэлдэг байна:

  • ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй сорилтуудыг илрүүлэх, даван туулахад засгийн газруудад дэмжлэг үзүүлэх зэргээр ТХЗ-ыг нутагшуулахад дэмжлэг үзүүлэх
  • Тогтвортой хөгжлийн төлөөх чанартай боловсрол, судалгааны хамтын ажиллагааг дэмжих;
  • ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн аливаа шийдэл, санаачилгуудыг дэмжих.

Одоогоор тус сүлжээ нь үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээний 40 гаруй дэд сүлжээг бий болгосон бөгөөд МУИС Монгол Улсаас анхлан тус сүлжээнд гишүүнээр нэгдэн орж байна. Ийнхүү МУИС тус сүлжээнд нэгдэн орсноор МУИС-ийн мэдээлэл тус сүлжээний цахим хуудсанд байрших зэргээр тогтвортой хөгжлийн төлөөх багш, судлаачдын хамтын ажиллагааг дэмжих, өргөжүүлэх боломж нээгдэж байна.

Тус сүлжээ нь Тогтвортой хөгжлийн академи зэрэг тогтвортой хөгжлийн төлөөх сургалт, судалгааны олон төрлийн хөтөлбөр, санаачилга хэрэгжүүлдэг тул эрдэмтэн багш, судлаач та бүхэн https://www.unsdsn.org/news-events холбоосоор нэвтэрч дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар