Тайваний иргэн Wuni Wurta-ийн нэрэмжит тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа

Share Button

МУИС-ийн захирлын А/234 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг “Тайваний иргэн Wuni Wurta-ийн нэрэмжит тэтгэлэг”-ийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгууллаа. Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан нийт 98 суралцагчдын материалыг тэтгэлгийн шалгуур үзүүлэлт болох сурлагын амжилт, нийгмийн идэвх оролцоо, төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай гэсэн болзол шалгуураар үнэлж 6 суралцагчийг шалгарууллаа.

Суралцагчдын материалыг тэтгэлэг олгогч талд хүргүүлж, тус сангийн санхүүжилт болон МУИС-ийн захирлын тушаалаар тэтгэлгийг олгох болно.

Тэтгэлэгт тэнцсэн суралцагчдын нэрс

Овог Нэр Сургууль Хөтөлбөр Түвшин
1 Батжаргал Энхжин ШУС-ХУС Гадаад хэлний орчуулга (Солонгос) 3
2 Эрдэнэчулуун Ариунсанаа ШУС-НУС Сэтгүүл зүй 2
3 Мөнгөншагай Марал ХШУИС Мэдээллийн технологи 2
4 Баян-Алтай Анужин ХШУИС Химийн инженерчлэл 3
5 Батболд Хүслэн ОУХНУС Олон улсын харилцаа 2
6 Баяраа Аминаа БС Санхүү 2

 

Оюутан, төгсөгчийн хэлтэс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар