МУИС-ийн 2022 оны дотоод төслийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна

Share Button

Эрхэм хүндэт эрдэмтэн, судлаач та бүхнийг МУИС-ийн захирлын 2018 оны 11 дүгээр сарын 27–ны өдрийн А/52 дугаар тушаалаар батлагдсан “МУИС-ийн судалгааны санхүүжилтийн журам”-ын хүрээнд багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн чанар, түвшинг дээшлүүлэх зорилго бүхий

  • Залуу судлаачийн багийн тэтгэлэг
  • Өндөр түвшний судалгаа
  • Өртөг хуваалцах
  • Зочин профессорын тэтгэлэг гэсэн төрлүүдээр төслийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Төслийн саналыг 2021 оны 10 дугаар сарын 08-наас 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны 18.00 цаг хүртэл төслийн менежментийн https://project.num.edu.mn/#/Proposals мэдээллийн системээр ирүүлнэ үү.

Эрдэм шинжилгээний хэлтэс

Утас:75754400-1140

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар