2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын гадаад иргэний элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна

Share Button

2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын гадаад иргэний элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.

Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр https://elselt.num.edu.mn/, http://registration.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.

Монгол хэлний бэлтгэл, магистр болон докторын хөтөлбөрийн бүртгэл 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл явагдана.

Цахим хаяг: elselt@num.edu.mn, studentaffairs@num.edu.mn

Холбоо барих: 7730 7730- /1129, 1516, 1518/

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар