Academic English – Research Paper Writing

Share Button

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв,  Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй хамтран  МУИС-ийн багш нар гадаадын хэвлэлд өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн   Англи хэл дээр  эрдэм шинжилгээний өгүүлэл  бичих  12 цагийн   “Academic English – Research Paper Writing” сургалтыг   2021 оны 10 сарын 05 -аас  10 сарын 22-ны өдрүүдэд /11.00-12.30 цагаас/  Даваа, Баасан гаригуудад/   нийтдээ 6 удаа  “Microsoft Teams”  программ дээр  цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Сургалтыг дараах хоёр багш удирдсан.

  • Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Ж. Эрдэнэбат   /Судалгааны үндсэн чиглэл: Хэл шинжлэл, орчуулга зүй/
  • Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш  Э. Ундраа

/Австрали Монашийн Их Сургуульд Боловсролын магистрын зэрэг хамгаалсан.  Судалгааны үндсэн чиглэл:  Боловсрол судлал,  Гадаад хэлний сургалт дахь дижитал технологийн хэрэглээ,  Багшийн дижитал чадвар ба мэргэжил хөгжил/

Сургалтын агуулга:

Хугацаа Сэдэв  Багш 
5 Oct, Tue

11.00-12.30

Degree of formality / Paragraph structure Э. Ундраа
8 Oct, Fri

11.00-12.30

Discourse Analysis Ж. Эрдэнэбат
12 Oct, Tue

11.00-12.30

Paraphrasing / Summarizing / Direct quote /

Using hedging in academic writing

Э. Ундраа
15 Oct, Fri

11.00-12.30

Register Analysis Ж. Эрдэнэбат
19 Oct, Tue

11.00-12.30

Constructing a research paper: Abstract, introduction, and conclusion Э. Ундраа
22 Oct, Fri

11.00-12.30

Mechanics Ж. Эрдэнэбат

Хорио цээрийн дэглэмийн дагуу цахимаар зохион байгуулсан сургалтад нийтдээ 47 багш хамрагдахаар бүртгүүлэн хүсэлтээ ирүүлснээс нийт арван тэнхимийн 24 багш сургалтад оролцлоо.

  •  Academic English – Research Paper Writing  цахим сургалтын бүртгэлийн холбоос :

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=QzrBnzwtJ0eRb2237TN7n6w0btXhsNZJhR7oC3ni3e9UNk5CT0FWOVdRS0xSTUE2SFE3SURRTDc3VS4u&sharetoken=IDWDFYV32FbGlUQtACrU

  • Academic English – Research Paper Writing  цахим сургалтын холбоос :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af3zWUH6omSIKogmm-suUczN9BBwU4S0OxdaYF1PVF7Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ab1fd64-e3fa-475a-8beb-2c40c45be841&tenantId=9fc13a43-2d3c-4727-916f-6db7ed337b9f

  

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар