Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд оюутнуудад хууль, эрх зүйн яриа хийв

Share Button

Сүхбаатар дүүрэг Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Төгсбаяр болон урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч П.Дэлгэрмаа нар МУИС-ийн оюутны 1 дүгээр байранд амьдардаг оюутнуудад Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архи, тамхины хор уршигийн талаар яриа, таниулга хийж оюутнуудын сонирхсон асуултад хариулж харилцан ярилцав.

Оюутнуудад зориулсан хууль, эрх зүйн сургалт, мэдээлэл, яриа таниулга цувралаар үргэлжлэн явагдана.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар