Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн ШУС-ийн докторант Чимэддорж овогтой Болормаа “Монгол орны баруун бүсийн халуун рашааны гидрогеохимийн судалгаа” сэдвээр химийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалах хурал 2022 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн 1-р байрны Эрдмийн танхимд болно.

Хими химийн инженерчлэлийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар