МУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр дуусна

Share Button

Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://burtgel.num.edu.mn/ хаягаар бүртгэнэ.

МУИС-ийн магистр, докторын элсэлтийн бүртгэл 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны 08:30-аас 2022 оны 1 дүгээр сарын 10-ны 17:30 хүртэл явагдана.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар