“Academic English – Research Paper Writing” сургалт зохион байгууллаа

Share Button

Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төв,  Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй хамтран  МУИС-ийн багш нар гадаадын хэвлэлд өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн  Англи хэлээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих 12 цагийн “Academic English – Research Paper Writing” сургалтыг 2022 оны 2 дугаар сарын 8-25-ны өдрүүдэд “Microsoft Teams”  програм ашиглан цахимаар, 1 удаа танхимын хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Сургалтыг Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн ахлах багш Ж. Эрдэнэбат  /Судалгааны үндсэн чиглэл: Хэл шинжлэл, орчуулга зүй/, Их Британи, Америк судлалын тэнхимийн багш  Э. Ундраа  /Австрали Монашийн Их Сургуульд Боловсролын магистрын зэрэг хамгаалсан.  Судалгааны үндсэн чиглэл:  Боловсрол судлал,  Гадаад хэлний сургалт дахь дижитал технологийн хэрэглээ,  Багшийн дижитал чадвар ба мэргэжил хөгжил/  нар удирдан явуулав.

Сургалтын агуулга:

Хугацаа Сэдэв  Багш 
8 Feb, Tue

11.00-12.30

Degree of formality / Paragraph structure Э. Ундраа
11 Feb, Fri

11.00-12.30

Discourse Analysis Ж. Эрдэнэбат
15 Feb, Tue

11.00-12.30

Paraphrasing / Summarizing / Direct quote /

Using hedging in academic writing

Э. Ундраа

 

18 Oct, Fri

11.00-12.30

Register Analysis Ж. Эрдэнэбат

 

22 Feb, Tue

11.00-12.30

Constructing a research paper: Abstract, introduction, and conclusion Э. Ундраа

 

25 Oct, Fri

11.00-12.30

Mechanics Ж. Эрдэнэбат

 

Хорио цээрийн дэглэмийн дагуу цахимаар зохион байгуулсан сургалтад нийтд 44 багш хамрагдахаар бүртгүүлэн хүсэлтээ ирүүлснээс арван дөрвөн тэнхимийн 16 багш сургалтад амжилттай оролцон батламжаа гардлаа.

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ, ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар