Сэлэнгэ аймгийн ЕБС-ийн сурагчид МУИС-тай танилцав

Share Button

МУИС-ийн элсэлтийн онцлог, сургалтын орчин, үйл ажиллагаа, оюутанд чиглэсэн дэмжлэг үйлчилгээг хот, хөдөөгийн нийт ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгч болон багш нарт сурталчлан таниулах үйл ажиллагааны хүрээнд 2022 оны 4 дүгээр сарын 7-нд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын ЕБС-ийн IV сургуулийн 11-р ангийн 3 бүлгийн 75 сурагчдад мөн Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн 36 сурагч, багш нарт МУИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрүүд, сургалтын материалаг бааз, суралцах орчны талаарх мэдээлэл өгч, элсэлтийн танилцуулга хийж, шинэ номын сан болон музейтэй танилцууллаа.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар