“МУИС- Хакатон 2022” оюутны санаачилгын уралдааны бүртгэл эхэллээ

Share Button

ОЮУТНЫ САНААЧИЛГЫН ТӨСӨЛ “МУИС ХАКАТОН-2022” ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Зорилго: МУИС-ийн оюутан залуусын дунд “МУИС-аас гарааны бизнес” уриатай шинэ санаа, санаачилгыг шалгаруулах. Энэхүү уралдааныг бидний амьдралд тулгамдаж буй асуудлыг шинэлэг арга замаар шийдвэрлэхэд чиглэсэн оюутан суралцагч залуусын бүтээлч санааг дэмжих, тэднийг хөгжүүлэх, гарааны бизнесээ эхлүүлэх боломж, бололцоог бүрдүүлэх мөн шагналт байр эзэлсэн санааг оюуны өмчөөр патентжуулахад оршино.

Тэмцээнийн ач холбогдол: МУИС-ийн оюутан залуучуудын шинэ шинэлэг санааг санаачилга шийдлийг МУИС-ийн өнөөгийн үйлчилгээний тулгамдаж буй асуудалд хандуулах, оновчтой санаачлага, шийдэл гаргаж шийдвэрлэх.

Хугацаа: 2022.05.20-06.16

Хамрах хүрээ: Бакалавр, Магистрын түвшний оюутан

Шагналын сан: 11,000,000 сая төгрөг

Тэмцээний зөвлөмж:

1. Баг бүрдүүлэлт

a. 4-өөс дээш хүний бүрэлдэхүүнтэй баг болж оролцоно

b. Багт магистрын түвшний 1-ээс дээшгүй оюутан байж болно.

2. Санаачилгын төслийн агуулга

a. Багийн танилцуулга

b. Санаачилгын төслийн танилцуулга

c. Үндэслэл

d. Зорилго, зорилт

e. Хүрэх үр дүн

3. Санаачилгын төсөл илгээх шаардлага

a. Бичгийн стандартыг хангах: А4, цаасны хэмжээ дээрээс 2см, доороос 2см, зүүн талаас 3 см, баруун талаас 1.5 см, Arial 12 фонт хэмжээтэй, зураг, хүснэгтийг дугаарлан, тайлбар оруулах

b. Санаачилгын төслийн хураангуйг 2-3 хуудаст багтаах

4. Санаачилгын төсөл илгээх хаяг: МУИС-ийн Оюутан, төгсөгчийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Билгүүн BILGUUNTS@NUM.EDU.MN хаягаар ирүүлнэ.

Тэмцээний үе шат /Үе шат, Тайлбар, Хугацаа/

1 дүгээр үе шат

 • Оролцогчид багаа бүрдүүлэх, хэрэгцээгээ зөв тодорхойлох, төсөл боловсруулах 2022.05.20-2022.06.10
 • Багууд төслийн танилцуулга, хураангуйг ирүүлнэ. 2022.06.10-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө
 • Дотоод ажлын хэсэг ирүүлсэн төслийн сонгон шалгаруулалтыг хийж 10 төсөл шалгаруулна. 2022.06.10-2022.06.13

2 дугаар үе шат

 • Оролцогч багуудад чиглүүлэх сургалт явуулж, менторууд зөвлөгөө өгнө. 2022.06.13-2022.06.15
 • ОТХ, ЭШХ 2022.06.13 Хакатоны удирдамж, оюуны өмчийн эрхийн талаар танилцуулга

Ментор 1

 • 2022.06.13 Төслийн менежментийн зөвлөгөө

Ментор 2

 • 2022.06.13 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөгөө

Ментор 3

 • 2022.06.14 IT, програм хөгжүүлэлтийн зөвлөгөө

Ментор 4

 • 2022.06.14 Бизнес санал танилцуулах, илтгэл тавих зөвлөгөө

3 дугаар үе шат

 • Demo Day буюу шалгарсан багуудын төсөл танилцуулах өдөр. 2022.06.15
 • Шилдэг 4 төсөл шалгаруулах, төсөл хэрэгжүүлэх 2022.06.15-2022.09.15
 • Шалгарсан багууд төслөө хэрэгжүүлж, үр дүнг тайлагнах 2022.09.15-2022.09.30

 

ОЮУТАН, ЗАЛУУСАА

ТА БҮХЭНД ШИНЭ САНАА БАЙНА УУ?

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар