🇲🇳 МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлт 2022.06.02-ны өдөр эхэлнэ

Share Button

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2022 онд оюутан элсүүлэх элсэлтийн бүртгэл орон даяар, цахим хэлбэрээр https://burtgel.num.edu.mn хаягийн Бакалаврын өдрийн элсэлтийн систем-ээр 2022 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн 09:00 цагт нээж, ЭЕШ дууссан өдрийн дараагийн өдрийн 12:00 цаг хүртэл явагдана.

Бүртгүүлэгч нь Боловсролын үнэлгээний төв (БҮТ)-өөс зохион байгуулдаг элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ) өгсөн харьяалагдах бүсэд өрсөлдөнө.

Бүсийг тогтоохдоо УИХ-ийн 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор баталсан ““Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай” бодлогын хүрээнд заасан дараах бүсчлэлийг баримтална. Үүнд: Зүүн бүсэд Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Говийн бүсэд Төв, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Алтайн бүсэд Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Баруун бүсэд Ховд, Баян-Өлгий, Увс, Хангайн бүсэд Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Архангай, Хөвсгөл, Завхан аймаг, Төвийн бүсэд Улаанбаатар хот хамаарна.

Бүртгүүлэгч нь МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сурryуль (ШУС), Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (ХШУИС), Бизнесийн сургууль (БС), Хууль зүйн сургууль (ХЗС), Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль (ОУХНУС), Эрдэнэт сургууль (ЭС), Завхан сургууль (ЗС)-ийн сургуулийн багц, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөрөөс сонгоно. Бүртгүүлэгч өөрийн хүсэлтээр хэдэн ч бүрэлдэхүүн сургууль/салбар сургуулийн багц, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөрт бүртгүүлж болно.

 Элсэлтийн бүртгэл хааснаас 1 өдрийн дараа системд бүртгүүлэгчийн ЭЕШ-ын дүн, мэдээллийг БҮТ-өөс татан авч, холбогдох тооцооллыг хийн онооны жагсаалтыг бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн багц, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөрөөр гаргана.

 Элсэх эрх олгох үйл ажиллагааг орон даяар цахим хэлбэрээр https://burtgel.num.edu.mn хаягийн бакалаврын өдрийн элсэлтийн системээр 2022 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийг дуустал зохион байгуулна.

 Бүртгүүлэгч хяналтын тоонд багтаж элсэх эрхтэй болсноос хойш 4 цагийн дотор элсэх эрхээ баталгаажуулна. Энэ хугацаанд баталгаажуулаагүй тохиолдолд МУИС-д элсэхээс татгалзсан гэж үзэн жагсаалтын дараах бүртгүүлэгчид элсэх эрхийг шилжүүлнэ.

 Элсэлттэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://elselt.num.edu.mn хаягаар орж авна уу

 Журамтай доорх холбоосоор орж танилцана уу https://burtgel.num.edu.mn/bachelor/modules/body/juram.xml

Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар