ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | ХЗС-ийн СТТ нийлүүлэх

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1653354639221 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар