Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Сэтгэл судлалын докторант Хосбаяр овогтой Алимаа нь “BFI аргаар бие хүний шинжийг судалсан нь (харьцуулсан судалгаа)” сэдвээр сэтгэл судлалын ухааны философийн доктор (Ph.D) -ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалах хурал 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 12:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн 1-р байрны Дугуй танхимд болно.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар