МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургуульд багш шалгаруулж авна

Share Button

Байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль дараах ажлын байранд багш шалгаруулж авна.  

 1. Математикийн багш 2 /үндсэн орон тоо/
 2. Англи хэлний багш 1 /үндсэн орон тоо/
 3. Физикийн багш 1 /түр орон тоо/
 4. Химийн багш 1 /түр орон тоо/ 

Бүрдүүлэх материал:  

 • Төрийн албан хаагчийн анкет. 
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар. 
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар. 
 • Ажил байдлын тодорхойлолт. 
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй). 

Бүртгэл: 2022 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 25-ны өдрийг дуустал

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвийн байрны 209 тоот өрөөнд бүртгүүлнэ үү.  

 

Утас: 75754400-8101, 96063982 

 

Дээрх ажлын байранд тавигдах шаардлага: 

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ, ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН МАТЕМАТИКИЙН БАГШИЙН ҮНДСЭН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Албан тушаалын нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн математикийн багш 

Албан тушаалын зорилго: Цогц чадамжид суурилсан дунд боловсролын стандартыг суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх. 

Албан тушаалын үндсэн үүрэг зорилт:  

 1. Албан тушаалын үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль, тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх. 
 2. Цогц чадамж /танин мэдэх, хийж бүтээх, чанартай амьдрах, хамтдаа нийгэмших амьдрахын арга ухаан/-д суурилсан дунд боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх. 
 3. Багшийн бусад ажлыг гүйцэтгэх. 

Боловсрол: Дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй 

Мэргэжил: Математикийн багш. 

Тавигдах шаардлага:  

 • Онол, практикийн өндөр мэдлэгтэй. 
 • Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвартай байх, судалгааны ажлын арга зүй сайн эзэмшсэн. 
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай.
 • Гадаад хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн /мэргэжлийн чиглэлээр гадаад ном сурах бичиг ашиглах чадвартай/. 
 • Бусдад нөлөөлөх, дэмжих, бүтээлч багаар ажиллах чадвартай. 
 • Сэтгэхүйн барилуудыг бүтээлчээр хэрэглэх. 
 • Харилцааны соёлтой, өндөр ёс зүйтэй. 
 • Багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх. 

 

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ, ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШИЙН ҮНДСЭН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

  

Албан тушаалын нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн англи хэлний багш 

Албан тушаалын зорилго: Цогц чадамжид суурилсан дунд боловсролын стандартыг суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх. 

Албан тушаалын үндсэн үүрэг зорилт:  

 1. Албан тушаалын үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль, тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх. 
 2. Цогц чадамж /танин мэдэх, хийж бүтээх, чанартай амьдрах, хамтдаа нийгэмших амьдрахын арга ухаан/-д суурилсан дунд боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх. 
 3. Багшийн бусад ажлыг гүйцэтгэх. 

Боловсрол: Дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй 

Мэргэжил: Англи хэлний багш. 

Тавигдах шаардлага:  

 • Онол, практикийн өндөр мэдлэгтэй. 
 • Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвартай байх, судалгааны ажлын арга зүй сайн эзэмшсэн. 
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай. 
 • Гадаад хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн /мэргэжлийн чиглэлээр гадаад ном сурах бичиг ашиглах чадвартай/. 
 • Бусдад нөлөөлөх, дэмжих, бүтээлч багаар ажиллах чадвартай. 
 • Сэтгэхүйн барилуудыг бүтээлчээр хэрэглэх. 
 • Харилцааны соёлтой, өндөр ёс зүйтэй. 
 • Багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх. 

  

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ, ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ФИЗИКИЙН БАГШИЙН ТҮР АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Албан тушаалын нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн физикийн багш 

Албан тушаалын зорилго: Цогц чадамжид суурилсан дунд боловсролын стандартыг суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх. 

Албан тушаалын үндсэн үүрэг зорилт:  

 1. Албан тушаалын үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль, тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх.
 2. Цогц чадамж /танин мэдэх, хийж бүтээх, чанартай амьдрах, хамтдаа нийгэмших амьдрахын арга ухаан/-д суурилсан дунд боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх. 
 3. Багшийн бусад ажлыг гүйцэтгэх. 

Боловсрол: Дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй 

Мэргэжил: Физикийн багш. 

Тавигдах шаардлага:  

 • Онол, практикийн өндөр мэдлэгтэй. 
 • Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвартай байх, судалгааны ажлын арга зүй сайн эзэмшсэн. 
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай. 
 • Гадаад хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн /мэргэжлийн чиглэлээр гадаад ном сурах бичиг ашиглах чадвартай/. 
 • Бусдад нөлөөлөх, дэмжих, бүтээлч багаар ажиллах чадвартай. 
 • Сэтгэхүйн барилуудыг бүтээлчээр хэрэглэх. 
 • Харилцааны соёлтой, өндөр ёс зүйтэй. 
 • Багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх. 

 

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ, ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ХИМИЙН БАГШИЙН ТҮР АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 

Албан тушаалын нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн химийн багш 

Албан тушаалын зорилго: Цогц чадамжид суурилсан дунд боловсролын стандартыг суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэстэй удирдан чиглүүлэх. 

Албан тушаалын үндсэн үүрэг зорилт:  

 1. Албан тушаалын үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль, тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх. 
 2. Цогц чадамж /танин мэдэх, хийж бүтээх, чанартай амьдрах, хамтдаа нийгэмших амьдрахын арга ухаан/-д суурилсан дунд боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх. 
 3. Багшийн бусад ажлыг гүйцэтгэх. 

Боловсрол: Дээд боловсролын бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй 

Мэргэжил: Химийн багш. 

Тавигдах шаардлага:  

 • Онол, практикийн өндөр мэдлэгтэй.
 • Сурган хүмүүжүүлэх ур чадвартай байх, судалгааны ажлын арга зүй сайн эзэмшсэн. 
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай. 
 • Гадаад хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн /мэргэжлийн чиглэлээр гадаад ном сурах бичиг ашиглах чадвартай/. 
 • Бусдад нөлөөлөх, дэмжих, бүтээлч багаар ажиллах чадвартай. 
 • Сэтгэхүйн барилуудыг бүтээлчээр хэрэглэх. 
 • Харилцааны соёлтой, өндөр ёс зүйтэй. 
 • Багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх. 
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар