ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | БОҮТ-ийн тавилга, эд хогшил – Багц 3: Нэг цэгийн үйлчилгээний тавилга, эд хогшил /ERP/ -тендер зарлагдлаа

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1657041536920 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар