Тайваний иргэн Wuni Wurta-ийн нэрэмжит тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа

Share Button

МУИС-ийн захирлын А/357 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг “Тайваний иргэн Wuni Wurta-ийн нэрэмжит тэтгэлэг”-ийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгууллаа. Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан нийт 59 суралцагчдын материалыг тэтгэлгийн шалгуур үзүүлэлт болох сурлагийн амжилт, нийгмийн идэвх оролцоо, төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай гэсэн болзол шалгуураар үнэлж 6 суралцагчийг шалгарууллаа.

Суралцагчдын материалыг тэтгэлэг олгогч талд хүргүүлж, тус сангийн санхүүжилт болон МУИС-ийн захирлын тушаалаар тэтгэлгийг олгох болно.

Тэтгэлэгт тэнцсэн суралцагчдын нэрс

  Овог Сургууль Хөтөлбөр Түвшин
1 Очирхуяг Төгөлдөр ШУС-НУС Сэтгэл судлал 3
2 Алтансоёмбо

Сайханцэцэг

ШУС-НУС Улс төр судлал 3
3 Ганбаяр Ууганцэцэг ШУС-НУС Нийгмийн ажил 3
4 Тогтохбаяр Аззаяа ХШУИС Статистик 2
5 Гансүх Даваадулам БС Санхүү 3
6 Оюунтунгалаг Мөнхзаяа ХЗС Эрх зүй

3

Оюутан, төгсөгчийн хэлтэс

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар