Career steps – NUM | Мэргэжил сонголтын мобайл апп танилцуулж байна

Share Button

Career steps – NUM

МУИС-ийн 80 жилийн ойн хүрээнд бүтээсэн энэхүү аппликейшн нь ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа тодорхойлох хэрэгцээтэй байгаа өсвөр үеийнхэн болон ахлах ангийн сурагчдад зориулсан бөгөөд мэргэжлийн үнэт зүйл, ур чадварыг тодорхойлох хоёр алхамт онлайн тест юм. Тестийн нэгдүгээр алхам нь мэргэжлийн үнэт зүйлийг эрэмбэлэх бөгөөд хоёрдугаар алхам ажил мэргэжилд ач холбогдол бүхий 8 ур чадвараас давамгай илэрч буй чадварыг тодорхойлно. Ур чадварыг тодорхойлох хэсэг нь өргөн хэрэглэгддэг тестийг ашигласан бол үнэт зүйлийг жагсаалтыг тодорхойлох нэгдүгээр алхмыг МУИС-ийн Ажил мэргэжил судлалын хөтөлбөрийн багш нар боловсруулан гаргасан.

Аппликейшн дээр хоёр шатлалт тестийг бөглөж ямар ажил мэргэжилд илүү тохиромжтойг харах боломжтойн дээр тухайн хариугаа өөрийн цахим шуудангийн хаягаар авах боломжтой.    

Апп татаж авах:  

iOS: ЭНД дарна уу 

Android: ЭНД дарна уу 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар