Төгсөх түвшний суралцагчдын анхааралд

Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн захирлын тушаалаар төгсөх түвшний суралцагчдаас монгол хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох “Монгол хэлний сорил”-ыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн байруудад авна.

Шалгалтад орох оюутнуудын дугаар болон шалгалт авах ангийн мэдээлэлтэй танилцана уу.

Бизнесийн сургууль

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль

Хууль зүйн сургууль

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Шинжлэх ухааны сургууль – Байгалийн ухааны салбар

Шинжлэх ухааны сургууль – Нийгмийн ухааны салбар

Шинжлэх ухааны сургууль – Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар