“Эерэг ойлголт, хандлагыг төлөвшүүлье” уулзалт, хэлэлцүүлэг болно

Share Button

Зорилго: НҮБ-ийн Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдрийг дэлхийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах өдөр болгон зарласан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын (ДЭМБ) тайлангаас харахад дэлхийн нийт хүн амын 15 хувь, манай  улсын хүн амын 3.3 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэгш оролцоог хангах, эрхийг хамгаалахын тулд тухайн иргэдийг ойлгох, эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх шаардлагатай байдаг.  Иймд уг эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бусдын адил эрхээ эдэлж, сурч боловсрох, хөгжих, хөдөлмөрлөх, адил тэгш боломж олгохын тулд бид юуг, яаж хийх талаар зохих байгууллагуудтай хэлэлцүүлэг хийх шаардлага тулгарч байна.  

Ач холбогдол: Үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсанаар олон улсын жишиг тогтолцоо, эерэг хандлага төлөвшүүлэх арга боломжийг судлах.    

Хамрах хүрээ:  МУИС-ийн удирдлагууд, багш, суралцагчид, олон нийт  

Зохион байгуулагч: МУИС-ийн Оюутан, төгсөгчийн хэлтэс 

Тус уулзалт хэлэлцүүлэг, үйл ажиллагааны хүрээнд АНУ-ын Кэнэса мужийн Их Сургуулийн Тэгш Хамруулах Сургалт ба Бие Хүний Хөгжлийн Сургуулийн Гүйцэтгэх Захирал, дэд профессор Нийл Дачак МУИС-ийн урилгаар уригдан ажиллаж байгаа бөгөөд МУИС-ийн багш, ажилтан, суралцагчид, олон нийтэд нээлттэй ярилцлага хэлэлцүүлэг зохион байгуулж оролцоно.

Үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

2022.11.28/Даваа 

МУИС-ийн удирдлагуудтай уулзах уулзалт  10:00-10:30  Хичээлийн  1-р байр, 

Захирлын өрөөнд 

МУИС-ийн Захирал, дэд захирлуудтай уулзана.  
Багш нартай уулзах уулзалт 

(ШУС-ийн НУС-ын Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхим) 

11:00-12:00  Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхимийн өрөөнд 

 

Багш нартай уулзаж туршлага солилцох  
“МУИС-ийн Индэр” цуврал лекц  16:00-17:30  Эрдмийн танхим  Дэд проф. Нийл Дачак: “Эрүүл мэндийн сэтгэл зүй болон сургалтын орчны тохируулга”  

 

2022.11.29/Мягмар 

 

 

“Эерэг ойлголт, хандлагыг төлөвшүүлье” уулзалт, хэлэлцүүлэг  

 

(Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах ОУ-ын өдөрт зориулсан үйл ажиллагаа) 

10:05-10:10  Номын сан,  

502 тоот өрөө 

Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал, профессор Б.Очирхуяг мэндчилгээ дэвшүүлнэ. 
10:10-10:15  АНУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин Сайдын Яам  

Мэндчилгээ дэвшүүлнэ.  

10:15-10:30  БШУЯ-ны Боловсролын нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газар 

Суралцагчийн хөгжил, хамгаалал, тэгш хамруулах боловсрол, насан туршийн суралцахуйн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч Б.Мянган “Тэгш хамран сургах боловсролын бодлого”  

10:30-10:45  ХНХЯамны Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга С.Тунгалагтамир  

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бодлого” 

10:45-10:55  ОТХ-ийн дарга, д-р М.Эрдэнэчимэг “МУИС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг дэмжих үйлчилгээний өнөөгийн байдал”  
10:55-11:00  “Гэрэлт цох” ТББ-ын Тэргүүн Б.Оюунтөгс Мэндчилгээ дэвшүүлнэ 
11:00-11:10  Завсарлага  
11:10-12:30  Дэд проф. Нийл Дачак “АНУ-ын Их сургуулиудын хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутанд үйлчилгээ үзүүлэх төвийн туршлагаас” 
12:30-13:00  Хэлэлцүүлэг  

2022.11.30/Лхагва 

Эерэг ойлголт, хандлагыг төлөвшүүлье” уулзалт, хэлэлцүүлэг  

(МУИС-ийн багш, ажилтнуудад) 

10.00-10.05  Номын сан,  

203 тоот 

Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал, профессор Б.Очирхуяг мэндчилгээ дэвшүүлнэ.  
10:05-10:20  ОТХ-ийн дарга, д-р М.Эрдэнэчимэг “МУИС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг дэмжих үйлчилгээний өнөөгийн байдал”  
10:20-11:00  МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн багш, дэд проф. Ч.Байгалмаа “Тэгш хамран сургах соёлыг Их сургуулийн орчинд хэрхэн бүрдүүлэх вэ?” 
11:00-11:40  МУИС-ийн ШУС-ийн НУС-ын Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн ахлах багш Д.Оюунцэцэг “МУИС-д суралцагч хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын хэрэгцээ, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх болсон шалтгаан” 
11:40-13:00  Дэд проф. Нийл Дачак “АНУ-ын Их сургуулиудын хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутанд үйлчилгээ үзүүлэх төвийн туршлагаас” 
13.00-13:30  Хэлэлцүүлэг  

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар