МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ 

Share Button

Элсэлтийн бүртгэлийн хугацааг 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл сунгав.

 

Монгол Улсын Их Сургуулийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн Хаврын улирлын элсэлтийн бүртгэл

2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09:00 цагаас эхлэн, 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл явагдана.

  • Бүртгүүлэгч нь БҮТ-ийн хүчинтэй батламжтай, эсвэл 2022 онд ЭЕШ өгөхөөр БҮТ-д бүртгүүлсэн байна.
  • Бүртгүүлэгч нь элсэлтийн системд БҮТ-ийн системд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан нэвтэрнэ (ЭЕШ-ыг өмнө өгсөн бол бүртгэл тус бүрээр хүсэлт гаргаж бүртгүүлнэ). Системд шаардлагатай мэдээллээ үнэн зөв оруулан баталгаажуулна. 

 

Элсэх эрх олгох үйл ажиллагаа 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10:00 цагт эхлэн, 2022 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл зохион байгуулагдана. 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар