МУИС-ийн ШУС-ийн Хэлний туршилт судалгааны төвийн семинар болно

Share Button

Эрхэм хүндэт эрдэмтэн багш, судлаач, докторант, магистрант, оюутнуудыг ШУС-ийн Хэлний туршилт судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинарт урьж байна.  

Хэзээ: 2022 оны 12-р сарын 16-ны баасан гарагийн 14:00 цагт 

Хаана:  танхимд МУИС-ийн хичээлийн 2-р байр 439 тоотод танхим  

цахимаар Microsoft teams group-ээр дамжуулан цахим хэлбэрээр болно. 

Энэ удаагийн семинарт туршилтын аргаар хийсэн салбар дундын, тухайлбал, гадаад хэлний сонсох чадвар, маркетинг, сэтгэл судлалын судалгааны ажлуудын үр дүнгээс танилцуулна.  

МУИС-ийн Хэлний туршилт судалгааны төв гэсэн Microsoft teams group-д дараах холбоосоор нэгдэх боломжтой. https://teams.microsoft.com/…/19…/conversations… 

Семинарын цахим холбоос:  

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a2879jlqI4sBBhMXSFpiUZy9tIcMV2Wvnrc3HV_z9Vw1%40thread.tacv2/1670782030312?context=%7b%22Tid%22%3a%229fc13a43-2d3c-4727-916f-6db7ed337b9f%22%2c%22Oid%22%3a%22d43690c3-a24e-43e9-959eff9d0e79d75c%22%7d 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар