Докторант оюутны ахисан түвшний тэтгэлэгтэй судалгаа

Share Button
ТЭТГЭЛЭГТЭЙ ДОКТОРАНТ
“Монгол орны бэлчээрийн доройтол, нөхөн сэргээлт, бэлчээр-мал-хүний динамик систем загварчлал, зохицуулалтын стратеги” сэдвийн хүрээнд докторын зэрэг хамгаалах хүсэлтэй судлаачийг МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчны докторын хөтөлбөрт элсүүлж, 2 жилийн хугацаанд тэтгэлэгтэйгээр суралцуулна.
Хугацаа: 2023 оны 5-р сараас эхлэн 2024 оны 12 сар хүртэл нийт 1.6 жил, 6 сараар сунгах магадлалтай.
Гарах үр дүн:
– SCI бүхий олон улсын сэтгүүлд 1 өгүүлэл
– Үндэсний сэтгүүлд 2 өгүүлэл
– Докторын зэрэг
Тэтгэлгийн хэлбэр:
1. Сургалтын төлбөр
2. Лабораторийн болон хээрийн судалгааны зардал
3. Өгүүлэл хэвлүүлэх зардал
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар