“Орчуулах авьяас” англи хэлний орчуулгын улсын уралдаан болно

Share Button

“Либерал артс боловсрол” сэдвийн хүрээнд англи хэл дээр хэвлэгдсэн эхийг уншиж, утгыг зөв ойлгох, эх хэлнээ оновчтой хөрвүүлэх, орчуулах ур чадварыг хөгжүүлэх зорилготой.

Хугацаа: 2023.04.14-ний өдөр

Хэлбэр: Цахим

ЭНД дарж удирдамжтай танилцана уу.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар