“МОНГОЛ СУДЛАЛ – ЗАЛГАМЖ ҮЕ” тэтгэлэг зарлагдлаа

Share Button

Тэтгэлгийн зорилго:  Монгол судлалын бүх чиглэлээр суралцаж буй гадаад дотоодын оюутан судлаачдын Монгол судлалыг хөгжүүлэхэд оролцох оролцоо, судалгаа шинжилгээг дэмжин, тэдэнд урам зориг төрүүлэхэд тэтгэлгийн зорилго оршино.  

Уг тэтгэлэгийг МУИС-ийн Монгол хэлний хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралца\ж буй бакалавр, ахисан түвшний монгол суралцагч болон гадаад суралцагчдад олгоно. 

 Тэтгэлэгт хамруулах суралцагчийн тоо: 2 

  • Монгол хэлний чиглэлээр суралцаж буй гадаад суралцагч-1 
  • Монгол суралцагч-1 

Тавих шаардлага: 

  1. МУИС-ийн Монгол хэлний чиглэлээр идэвхтэй суралцаж буй, бакалавр, ахисан түвшний гадаад болон монгол суралцагч байх 

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт: 

  1. Анкет /загварын дагуу/ татах 
  2. Дүнгийн тодорхойлолт 

Материал хүлээн авах  хугацаа: 2023 оны 5 дугаар сарын 1-ний 12.00 цаг хүртэл Сиси системээр бүртгүүлж, тэтгэлгийн бүрдүүлэх бичиг баримтыг илгээнэ.  

Шалгаруулалтын дүн 2022 оны 5 дугаар сарын 10-нд гарна. Тэнцсэн тухай хариуг цахим хаягаар мэдэгдэх болно. 

Мэдээлэл авах утас: 77307730-1514, 9910-9128, 

Цахим шуудан: enkhtaivan_ts@num.edu.mn, dulmaa.b@num.edu.mn 

ШУС, Ази судлалын тэнхим 

Оюутны хөгжлийн төв 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар