Видео | ЭЕШ-ын зөвлөмж

Share Button
🇲🇳 Монгол Улсын Их Сургууль, Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 2023 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хичээл тус бүрээр зөвлөмж контент бүтээснийг цувралаар хүргэж байна.
Монгол хэл

Нийгэм судлал

Англи хэл

Орос хэл

Газар зүй

Түүх

Физик

Биологи

Хими

Математик

2022 онд МУИС-ийн 80 жилийн ойн хүрээнд ЭЕШ-ын зөвлөмж 50 контент бүтээснийг https://news.num.edu.mn/?p=88851 холбоосоор нэвтэрч үзэх боломжтой.
Танд амжилт хүсье.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар