“Wisen up and reach out: Unlocking sociology” академик вебинарыг зохион байгууллаа

Share Button

Монгол Улсын Их сургуулийн Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхимийн дэргэдэх “Залуу Социологич” клуб нь Польшийн Лодзын их сургуультай хамтран “Wisen up and reach out: Unlocking sociology” сэдэв дор социологи, нийгмийн ажлын шинжлэх ухааны сэдвүүдээр академик вебинарыг зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Их Сургуулийн болон Лодзын их сургуулийн Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхим нар хамтран оролцсон юм. Тус вебинар нь мэдлэг туршлага солилцох замаар хоёр сургуулийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой билээ.

Энэхүү вебинарт Монгол Улсын Их Сургууль, Лодзын Их Сургууль тус бүрээс нийтдээ 8 багш, 2 оюутан зочин илтгэгчээр уригдаж өөрсдийн мэргэшсэн чиглэлээр илтгэлүүд хэлэлцүүллээ. Үүнд Лодзын их сургуулиас “The human body through the eyes of a sociologist”, “Social policy response to Ukrainian immigration in Poland”, “Sociology of Youth – Polish context”, “Qualitative research in social sciences” зэрэг сэдвүүд болон Монгол Улсын Их Сургуулиас “Brief history of Mongolian sociology and youth”, “Socio-cultural capital of Mongolian youth; value approach”, “Sense of Belonging among Migrant Residents in Ulaanbaatar”, “School food program in Mongolia” зэрэг илтгэлүүд тавигдав.

Энэхүү вебинарын үр дүнд хоёр сургуулийн багш нар цаашдын эрдэм шинжилгээний ажилд хамтран ажиллах талаар санал зөвшилцсөн юм. Иймд бид ирээдүйд хоёр сургуулийн хамтын ажиллагаа дан ганц оюутан солилцоогоор зогсохгүй мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаагаар өргөжин тэлнэ гэдэгт итгэж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар