Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн газрын тусгай тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Share Button

Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн газар, Энэтхэгийн Соёлын харилцааны зөвлөл (ICCR) 2023-2024 оны хичээлийн жилд (уламжлалт) тусгай тэтгэлэгт бакалавр, магистр, доктор зэрэгт суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа.

Тухайн тэтгэлгийг сонирхсон 18-с дээш насны бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн (физик, хими, биологи хичээл заавал судалсан байх) сурлагын сайн дүнтэй болон англи хэлний зохих мэдлэгтэй иргэн Энэтхэгийн Соёлын зөвлөл (ICCR)-ийн http://a2ascholarships.iccr.gov.in линк руу хандан 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл цахимаар бүртгүүлнэ үү.

Энэтхэгийн Нью Дели дэх Соёлын Харилцааны зөвлөл (ICCR) нь гадаад иргэдэд Аюурвед, Иог, Унани, Сиддха, Хомеопати зэрэг чиглэлээр суралцуулах боломж олгодог. Тэтгэлэгтэй холбоотой заавар, зөвлөмж, тэтгэлэгт хамрагдах мэргэжлийн болон дээд сургуулиудын жагсаалтын мэдээллийг Энэтхэгийн Соёлын зөвлөл (ICCR)-ийн портал сайтаас авна уу.

Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд элсэлт хийгээд сургалтын төлбөрөөс гадна тогтсон хэмжээний амьжиргааны зардал багтсан болно. Тэтгэлэг нь сургалтын хөтөлбөр үргэлжлэх бүх хугацааны туршид олгогдоно.

Бүртгэл 2023 оны тавдугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ.

Суралцах мэргэжлийн чиглэл

Бакалаврын сургалтууд:

 • Аюурведийн анагаах ухаан ба мэс засал
 • Сиддха анагаах ухаан ба мэс засал 
 • Унани анагаах ухаан ба мэс засал 
 • Хомеопатик анахгаах ухаан ба мэс засал 
 • Иогийн шинжлэх ухааны бакалавр
 • Иог шастра бакалавр

Магистрын сургалтууд: 

 • Аюурведийн магистр
 • Сиддха магистр
 • Унани магистр
 • Хомеопати магистр

Докторын сургалтууд 

 • Аюурведийн доктор
 • Унани доктор

Дараах зүйлийг анхаарна уу:
– Өргөдөл гаргагч нь маягтыг бөглөхийн өмнө их сургуулиудаас явуулж буй курс/чиглэлүүдийг сайтар судалж бөглөх шаардлагатай. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт оролцож буй их сургуулиудын жагсаалтыг Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Соёлын харилцааны зөвлөлийн веб сайтаас авах боломжтой.
– Өргөдөл гаргагч нь бүрэн дунд боловсролын түвшиндээ математик, физик болон химийн хичээл зайлшгүй судалсан байна.
– Өргөдөл гаргагч нь англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх шаардлагатай бөгөөд Элчин сайдын яамнаас англи хэлний шалгалт авна.

Тэтгэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас авна уу. www.ayush.gov.in
Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Соёлын харилцааны зөвлөлийн Тэтгэлгийн Портал сайт http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн газраас “AYUSH” тусгай тэтгэлгийг олгодог уламжлалтай. Тухайлбал, Нью Дэли дэх Соёлын харилцааны зөвлөл нь (ICCR) гадаадын иргэдэд аюурвед, иог, унани, сиддха, хомеотапи зэрэг чиглэлээр суралцах бололцоо олгодог. 2023-2024 оны хичээлийн жилд бакалавр болон магистр, докторын курсийн сургалтуудыг зарлажээ. Тус сургалтуудыг БНЭУ-ын хэд хэдэн сургуулиудад зохион байгуулах гэж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар