Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-Улаанбаатар сургуулийн докторант Л.Хандармаа “Монгол, солонгос аж байдлын үлгэрийн харьцуулсан судалгаа” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 06-р сарын 7-ны өдөр 14 цагт МУИС-Улаанбаатар сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн А-302 тоот танхимд болно.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар