2022-2023 оны хичээлийн жилийн МУИС-ийн бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтын хуваарь

Share Button

Бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт нь дараах 2 үе шаттай. 

  1. Оюутан мэргэжлийн хөтөлбөрт санал өгөх 
  2. Өгсөн саналаа баталгаажуулах (06 сарын 15-16-нд саналаа өгөөгүй тохиолдолд 06 сарын 17-19-ний хооронд суралцагч СИСИ системээр өөрөө хөтөлбөр баталгаажуулах боломжгүй болохыг анхаарна уу.) 

СУРГАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР 

Утас: 75754400, 77307730 (дотуур утас 1311-1319) 

 

2023-06-09 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар