“Төгсөх түвшний суралцагчийн судалгаа”-нд идэвхтэй оролцоорой

Share Button
МУИС-ийг төгсөж буй оюутан та бүхний өөрийн суралцсан хөтөлбөр, түүний хүрээнд эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар болон сургуулийн үйлчилгээ, зохион байгуулалттай холбоотой санал бодлыг асуух зорилгоор “МУИС-ийн төгсөх түвшний суралцагчийн судалгаа”-г зохион байгуулж байна. “Төгсөх хүсэлт” гаргасан бакалаврын түвшний оюутан та өөрийн суралцаж буй хөтөлбөрийн холбоос дээр даран судалгааг бөглөн МУИС-ийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулаарай.
Хугацаа: 2023.06.13 – 2023.06.20

ШУС- Байгалийн ухааны салбар

ШУС- Нийгмийн ухааны салбар

ШУС-Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

Бизнесийн сургууль

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

Хууль зүйн сургууль

Завхан

Эрдэнэт

Улаанбаатар

Худалдаа үйлдвэрлэл

Дорнод

Ховд

 

Сургалт, хөтөлбөр чанарын баталгаажуулалтын бодлогын газар
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар