I түвшний оюутнуудын анхааралд 

Share Button

Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг онлайн хэлбэрээр өгсний дараа хичээл сонголт хийхийг анхаарна уу. 

Шалгалтыг хэн нэгний тусламжгүйгээр хийснээр та өөрийн хэлний түвшнийг зөв тогтоож, Академик англи хэлийг амжилттай суралцах болно.

 

МУИС-ийн Гадаад хэлний сургалтын төв

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар