Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант ГЭРЭЛТ (GERILETU) “Өвөр Монголын мал аж ахуйн хоршоодын менежментийн судалгаа” сэдвээр Менежментийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн БАТС-ийн байрны 411 тоот танхимд болно. 

Менежментийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар