Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн ШУС-ийн докторант Цогоо овогтой Ариунзаяа нь “Synthesis, characterization, and effect of doping on the photocatalytic and antibacterial activities of zinc oxide” /Цайрын оксидын синтез, шинж чанар болон фотокаталитик идэвх ба бактерийн эсрэг идэвхид допингийн үзүүлэх нөлөө/ сэдвээр химийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална.

Химийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны есдүгээр сарын 27-ны өдрийн 16:00 цагт МУИС-ийн I байрны 320 тоот өрөөнд болно.

Хими химийн инженерчлэлийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар