Цагдаагийн байгууллагаас оюутнуудад хууль, эрх зүйн яриа, таниулга хийв

Share Button

Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн газрын нэгдүгээр хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Ж.Баасанжаргал МУИС-ийн оюутнуудад Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, архи, тамхины хор уршгийн талаар яриа, таниулга хийв.  

 

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар