Азийн хөгжлийн сангийн тэтгэлэгт хүсэлт өгөх хугацааг сунгалаа

Share Button

МУИС болон Азийн хөгжлийн сангийн хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Азийн хөгжлийн сангийн тэтгэлгийг зарлаж байна.

Тэтгэлгийн зорилго: Азийн хөгжлийн сан нь сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжин хөгжүүлэх ерөнхий зорилгын хүрээнд МУИС-д суралцаж буй идэвхтэй, сурлага сайтай, сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай суралцагчдыг дэмжих  зорилготой.

Тэтгэлэгийн хүрээ:   Жил бүр бакалаврын түвшний суралцагчдад тэтгэлэг олгодог. Энэ хичээлийн жилд 15 суралцагч үргэлжлүүлэн тэтгэлгээ авах болзлыг хангасан бөгөөд Шинээр тэтгэлэгт тэнцсэн 1 суралцагч нь шаардлага хангасан тохиолдолд төгсөх хүртэл нь  тэтгэлгийг олгох юм. Анхан шатны сонгон шалгаруулалтыг МУИС хийж, тэтгэлгийн эцсийн шатны шалгаруулалтыг Азийн хөгжлийн сан хийх болно.

Тэтгэлэгийн хэмжээ: 500 ам. доллар

Шалгаруулах суралцагчийн тоо:

  • ШУС-ХУС, НУС-д суралцаж буй 1 суралцагч

Тайлбар: МУИС-аас 3 суралцагч шалгаруулж эцсийн шатны шалгаруулалтыг АХС-аас хийж 1 суралцагч шалгарна.

 Тэтгэлэгт тавигдах шаардлага:

  1. МУИС-ийн ШУС-ХУС, НУС-д бакалаврын  идэвхтэй суралцаж буй 3-р түвшний  суралцагч байх,
  2. Сурлагын голч дүн 3.2 буюу түүнээс дээш байх,
  3. Бусад эх үүсвэрээс тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх,
  4. Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай суралцагч байх,

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт:

  1. Хүсэлт гаргах анкет /загварын дагуу/ татах (бичих шаардлагатай хэсгийг 1 нүүр бүтэн бичих)
  2. Албан ёсны дүнгийн тодорхойлолт /англи, монгол хэл дээр/ тамга шаардлагагүй
  3. Амжилтыг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар /оюутан байх үеийн амжилт, нийгмийн идэвх, оролцоо/
  4. Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай байгааг тодорхойлсон  баримт (Өрхийн орлогын тодорхойлолт болон бусад  баримтууд)

Материал хүлээн авах  хугацаа: 

2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ны 12:00 цаг хүртэл СиСи системээр бүртгүүлж, тэтгэлгийн бүрдүүлэх бичиг баримтыг МУИС-ийн Багш, оюутны хөгжлийн төв байрны 306 тоот өрөө, Оюутны хөгжлийн төвд хүлээлгэн өгснөөр бүртгэл баталгаажна.

Хугацаа хоцорсон материал хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.

Мэдээлэл авах утас: 77307730-1514, enkhtaivan_ts@num.edu.mn

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар