Цаг уур, ус судлалын бакалаврын оюутнуудад тэтгэлэг олгодог боллоо

Share Button

2023-2024 оны хичээлийн жилээс эхлэн МУИС-ийн ШУС-ийн Цаг уур, ус судлалын тэнхимийн цаг уур (0532210), ус судлал (0532211)-ын мэргэжлээр бакалаврын зарэгт амжилттай суралцаж буй шилдэг оюутан, өндөр оноотой шинэ элсэгчдэд тэтгэлэг олгохоор боллоо.

Уг тэтгэлэг нь Ус цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын боловсон хүчний неецийг нэмэгдуулэх, мэргэжлийн чадварлаг боловсон хучнийг бэлтгэх, салбарын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм.

Тэтгэлэг олгох журмыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 2023 оны аравдугаар сарын 10-ны өдөр баталсан ба тэтгэлгийг тус яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн хүрээнд зохион байгуулах юм байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар